Wednesday, February 01, 2017

CRT電視變暗的簡單修理

我相信依個地球上都沒什麼人要修理CRT電視。。。。。。我可能係一個異類。。。。

病情:畫面變暗,變黑
可能

1)燈絲迴路壞
   藥方: 在我們2017年沒可能找到零件。。。這是沒救的了。。。

2) 陰極管老化
    可能藥方:
     電視內有高壓電 請小心 
     打開電視後蓋,找一個黑色的約2cm x 2cm x 5cm 大小的零件 


     這就是高壓返馳變壓器 ( FBT ) 
     一般此 FBT 上有兩個旋鈕; VRSCREEN 
   

    看著螢幕調 SCREEN 到適當的亮度即可 

    若不太嚴重,經此調整就會正常的. 
    電視內有高壓電 請小心 

No comments: